Náš terapeutický tým

Martin Štolfa

poradce-terapeut

Vystudoval jsem vychovatelství se zaměřením na etopedii. Absolvoval jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Více jak deset let se věnuji péči o klienty s rozličnými problémy a z různých věkových skupin. Působil jsem jako poradce na lince důvěry a v krizovém centru pro mezilidské vztahy. V rámci svého dalšího rozvoje jsem získal řadu osvědčení a diplomů zejména v oblastech krizová intervence, posttraumatická péče, sociálně patologické jevy a jejich prevence. Realizoval jsem řadu vzdělávacích akcí pro děti a mládež týkajících se

Martin Štolfa - ZnamyLekar.cz

rozvoje osobnosti, zvládání náročných životních situací, či mezilidských vztahů.

Nabízím individuální, párové i rodinné poradenství, krátkodobé i systematické dlouhodobé psychoterapeutické poradenství.

 

Mgr. Júlia Preclíková

terapeutka pro děti a dospívající

Vystudovala jsem psychologii a sociální práci na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. V rámci celoživotního vzdělávání na Západočeské univerzitě jsem získala certifikát z Psychologie prevence rizikového chování dětí na ZŠ a SŠ.

Absolvovala jsem terapeutický výcvik v Nedirektivní terapii hrou pod PCA Institutem, která se zaměřuje na pomoc při zvládání náročných životních situací (doma, ve škole, při rozvodu rodičů, ve vztazích s jinými dětmi, při prožívání ztráty, apod.) nebo při problémech s chováním. Terapie hrou je pro děti to samé, jako pro dospělé poradenství. Umožňuje dětem vyjadřovat se skrze jejich přirozený způsob komunikace - hru. Pokud děti mohou projevit své pocity v bezpečném prostředí za doprovodu terapeuta, začnou se cítit lépe. Některé děti potřebují v určitých situacích více pomoci než jiné děti. Pokud jste znepokojeni chováním vašeho dítěte nebo si všímáte, že jsou pro něj některé situace náročné, je terapie hrou doporučený způsob pomoci.

V rámci své profese se dále věnuji především poradenství, přímé práci s dětmi a jejich rodinami. Zaměřuji se na náhradní rodinnou péči a na práci s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do rodiny náhradní.

Více o terapii pro děti.

 

Iveta Hrotková

koučka, terapeutka, lektorka

Od roku 2011 se věnuji výsledkově orientovanému koučování a v roce 2014 jsem začala studovat v psychoterapeutickém výcviku Life Dynamic, který propojuje principy z gestalt terapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně-emoční psychoterapie, pozitivní psychologie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, NLP a zenbuddhismu.

Zaměřuji se na oblast seberealizace a sebedůvěry (přijetí a poznání sebe sama, rozvoj talentu), rozpoznání a vnímání emocí, přeprogramování starých a neužitečných automatických reakcí/vzorců chování.

Dále se věnuji rozvoji prezentačních a komunikačních dovedností, strategickému plánování, tvorbě vzdělávacích projektů pro veřejný i soukromý sektor a řadě dalších oblastí, které vstupují do našeho každodenního života.

Více o terapii, koučování a seminářích.

 

Mgr. Barbora Hrušková

asistentka rodinných kontaktů

Vystudovala jsem obor sociální politika a sociální práce na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2011 se zaměřuji na práci s dětmi a oběťmi trestných činů. V současné době se věnuji zejména oblasti náhradní rodinné péče, v rámci své profese poskytuji poradenství, pracuji s náhradní a biologickou rodinou dětí v pěstounské péči a zajišťuji asistované kontakty dětí z náhradních rodin s jejich blízkými.

Asistovaných kontaktů či asistovaných předávání bývá využíváno zejména v případě komplikovaného setkávání dětí a rodičů před, při či po rozvodu. Komunikace je mnohdy problémová a obtížná a velmi často je setkávání zátěží pro všechny zúčastněné. Asistovaný kontakt může pomoci ke zpřehlednění situace, návrhu řešení a k realizaci setkání v pro dítě bezpečném prostředí. Stejně tak lze asistence využít v případě zájmu o kontakt dítěte s prarodiči či jinými blízkými osobami.

Více o o asistovaném kontaktu a asistovaném předávání.